قوانین و مقررات پاب‌کار

پاب‌کار همانند هر سامانه آنلاینی، دارای خط مشی‌ها و قوانین به منظور تضمین کیفیت خدمات و همچنین جلوگیری از مجادلات و سوتفاهم‌های رایج در معاملات برخط می‌باشد. پاب‌کار همچنین از تمام قوانین جاری در کشور و منطقه محل معامله پیروی می ‌نماید.

اشتراک :