• حضور پاب‌کار در بیست‌و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران
  • elecomp

حضور پاب‌کار در بیست‌و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران

پابکار به منظور شناخت رقبا و پیشبرد اهداف خود در نمایشگاه الکامپ سال 1397 شرکت نمود و به ارائه اهداف و مزایای سامانه خود پرداخت. الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که در تاریخ ششم الی نهم مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. 
اشتراک :