درباره ما

شرکت کارآفرینان نوآور پابه کار سهامی خاص با شماره ثبت ۵۱۸۷۲۰ در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردید. شرکت پابه‌کار با هدف طراحی راه‌کار ها و راه‌حل های فناور محور به دنبال رفع نیازهای جامعه و بازار کار متخصصین، اقدام به راه اندازی استارت‌اپ پابکار نمود.

پاب کار به عنوان  سامانه ای حرفه ای در حوزه کسب و کار با ارائه خدمات مناسب به درخواست کنندگان هر خدمت،  فضایی را جهت اشتغال زایی افراد مستعد و توانمند در حوزه مشاغل خانگی و صنعتی ایجاد نموده است. با ثبت نام و  ورود به این سامانه می توان ضمن اخذ خدمات در تمام حوزه های رسمی مشاغل کشوری توانمندی ها خود را به عنوان  یک فرد صاحب نظر در حوزه کسب و کار به سامانه و در نهایت خدمات گیرندگان کشوری معرفی نمود. 
اشتراک :